Jekk inti involut fl-informazzjoni u l-konsultazzjoni, il-gwida preżenti għandha l-għan li tagħtik appoġġ manwali b'informazzjoni dwar id-drittijiet tiegħek u pariri biex tfakkrek f'dak li għandek toqgħod attent għalih. Il-gwida prinċipalment (iżda mhux esklussivament) tittratta informazzjoni u konsultazzjoni fil-livell nazzjonali.

Il-gwida preżenti hija bbażata fuq is-sejbiet tal-istħarriġ u l-laqgħat ta' ħidma li saru fil-qafas tal-proġetti tad-DĠ Impjiegi INVOLVE u TISĦIĦ TAL-INVOLVIMENT, taħt it-tmexxija ta' OBES fil-Greċja, kif ukoll fuq l-esperjenza miġbura minn ħafna każijiet fil-livell tal-kumpanija.

L-intenzjoni tagħna hi li din il-gwida tintuża transnazzjonali. Dan ifisser li konxjament aħna nonqsu milli ninkludu elementi ta' leġislazzjoni nazzjonali jew ta' tradizzjonijiet ta' moviment tat-trejdunjins nazzjonali, li madankollu jikkostitwixxu kostitwent u għodda qawwija u li int qatt m'għandek tinsa, meta tkunu qed twettaq proċess ta' informazzjoni u konsultazzjoni.

Gwida

Iddawnlowdja l-Gwida għat-Trejdjunjonist dwar l-Informazzjoni u l-Konsultazzjoni (format pdf)

Dan is-sett ta' għodod ġie żviluppat fil-qafas tal-proġett TISĦIĦ TAL-INVOLVIMENT. Il-proġett kien implimentat fl-2018 u kien iffinanzjat mid-DĠ Impjiegi tal-Kummissjoni Ewropea. Tista' ssib aktar informazzjoni dwar il-proġett fis-sit strengtheninginvolvement.obes.gr